lima timmerhus

Modell: HEDEN
Byggyta: 120 kvm
Boyta: 106 kvm
Biyta: 4 kvm
Loft: 83 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: TANDÖ
Byggyta: 120 kvm
Boyta: 100 kvm
Biyta: 9 kvm
Loft: 30 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: VENJAN
Byggyta: 64,5 kvm
Boyta: 58 kvm
Loft: 19 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: LILLMON
Byggyta: 79 kvm
Boyta: 68 kvm
Biyta: 3,5 kvm
Loft: 35 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: FEMLIDEN
Byggyta: 135 kvm
Boyta: 115 kvm
Biyta: 9,5 kvm
Loft: 64 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: SPIRAN
Byggyta: 98 kvm
Boyta: 85 kvm
Biyta: 3 kvm
Loft: 20 kvm

exteriörskiss

planskiss

Modell: GUSTAV VASA
Byggyta: 99 kvm
Boyta: 87 kvm
Loft: 12,7 kvm

exteriörskiss

planskiss

på gång ute på fältet...