lima timmerhus

Byggprocessen

Lima Timmerhus håller en unik hantverkstradition vid liv genom vår tillverkning av handbilade fulltimmerhus. Timringen av stommarna sker manuellt och vi använder främst motorsåg och yxa för att bila stockarna samt vid tillverkning av den så kallade Dalaknuten. Att bli en duktig timmerman tar år av erfarenhet och utbildning, och endast de bästa anställs hos oss.

Vid tillverkningen så börjar vi med att välja ut träd för träd, blocka timret och sedan så barkas och torkas det till rätt fuktkvot. Timmerstockarna blockar vi till sju eller åtta tums dimension. Utöver timret i husväggarna går det åt en hel del virke för golv, tak, innerväggar och inredning. En del av det virket kan komma som en biprodukt vid blockningen av hustimret. Sågat virke lufttorkas i vår torkkammare under 2-4 veckor beroende på timrets fuktkvot vid processens start.

För att få den gammaldags strukturen så handbilar vi utsidan på timret, med en bilyxa som har en bred egg. Arbetet fordrar precision och är mycket ansträngande. Man bilar därför en stock i taget i samband med att den väljs ut, inpassas, dras och knutas.

...och mycket snart kommer du att se ditt unika och underbara Lima Timmerhus ta form!

på gång ute på fältet...